Toelatingsreglement

HMV Toelatingsreglement motorrijwielen

Hier vindt u het HMV toelatingsreglement voor motorrijwielen.

Toegelaten worden

Motorfietsen die reeds langer bij de HMV rijden, maar waarvan het bouwjaar niet overeenstemt met de periode die de HMV nastreeft.

Originele fabrieksracers, productieracers en zelfbouwracers tot en met het bouwjaar 1968 (voor motoren tot 50 cc en zijspannen tot en met bouwjaar 1972).

Race- en circuitgeschikt gemaakte motoren tot en met bouwjaar 1968 (voor motoren tot 50 cc en zijspannen tot en met bouwjaar 1972), mits deze een ``race`` uitstraling hebben en passen in het tijdsbeeld dat de HMV wil weergeven.

Niet toegelaten worden

Japanse motorrijwielen.

Motorrijwielen die technisch en of motorisch niet in orde zijn.

Motorrijwielen met schijfrem(men). Voor zijspannen zie ook blz.13 punt 11.

Solomotorrijwielen met een cilinderinhoud van meer dan 500 cc.

Toelatingscriteria

Enkele belangrijke criteria voor de toelating zijn:

1Om teleurstelling te voorkomen wordt geadviseerd, alvorens een motor te bouwen of te kopen, contact op te nemen met de toelatingscommissie.

2Nieuwe aanvragen voor toelating worden door de toelatingscommissie gedurende het jaar beoordeeld.

3Voor toelating is ook belangrijk dat het streven van de HMV nog steeds is zich te presenteren als een ”rijdend museum” met machines welke tot en met 1968 op de, voornamelijk Nederlandse, circuits te zien waren.

4Om bovenstaande reden is het mogelijk dat een motor welke duidelijk een combinatie is van onderdelen, welke vroeger nooit geweest is, niet toegelaten wordt, of dat van dergelijke machines slechts een gelimiteerd aantal toegelaten wordt.

5Een eerder door HMV toegelaten motor moet na aankoop altijd opnieuw voor toelating aangemeld worden als men met deze motor bij de HMV wenst te gaan rijden.

Bouwgrens

Als bouwjaar geldt het op de markt komen van een serieproduct in Nederland.
Indien elders eerder leverbaar geweest, dan dient het bewijs hiervan door de aanvrager geleverd te worden.

En verder:

  1. Beoordeling van de regels ligt bij de toelatingscommissie.
  2. Bij afkeuring kan protest aangetekend worden. Protest aantekenen, schriftelijk bij het dagelijks bestuur, waarna binnen 10 werkdagen een beslissing valt.
  3. Toegelaten motoren waarvan later blijkt dat deze toch niet voldoen aan het HMV toelatingsreglement, kunnen alsnog geweigerd en uitgesloten van deelname worden.