Doelstelling HMV

Doelstelling van de HMV

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van eigenaren/ eigenaressen van antieke en klassieke motorvoertuigen, met name die van motorrijwielen en driewielers in de ruimste zin des woord, gebouwd vanaf de industriële begintijd.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

1Het (mede) organiseren van sportieve evenementen met de in de doelstelling genoemde voertuigen, door regelmatigheidsritten, sportdemonstraties, shows en/of tentoonstellingen welke –eveneens- gericht zijn op gemelde voertuigen.

2Het via de leden in stand houden van en waar mogelijk in originele staat brengen van bedoelde voertuigen, met als grondgedachte deze voertuigen voor het nageslacht te behouden en de techniek van toen over te brengen op de (jeugd) generaties van nu.

3Het elkaar ondersteunen tot het vinden van de benodigde onderdelen en toebehoren om gemelde voertuigen, waar nodig en mogelijk, in de originele staat te brengen.

4De eigenaren/eigenaressen van gemelde voertuigen bij elkaar te brengen en verdere kontakten te onderhouden en uit te breiden met soortgelijke verenigingen wereldwijd, en ook het uitwisselen van kontakten tussen de landelijke verenigingen onderling.