HMV Nederland

Rennerskwartier Rockanje Classic Races

Rockanje,

5 mei 2022.

Onderwerp: Rennerskwartier Rockanje Classic Races

Geachte Deelnemers,

Na 2 jaar afwezigheid mogen we gelukkig weer de Rockanje Classic Races organiseren.De vergunning is ontvangen en zaken als het veiligheidsoverleg hebben plaatsgevonden.

Rockanje heeft altijd veel deelnemers en dan vinden we natuurlijk erg fijn, echter het rennerskwartier in Rockanje heeft helaas geen extra uitwijkmogelijkheden gezien de locatie. Dit jaar zijn er meer inschrijvingen dan gemiddeld, ondanks dat we de VIP / Sponsor tent verplaatst hebben naar de overzijde van de start/finish en zo iets meer ruimte hebben gemaakt voorzien we dat het parkeren van alle deelnemers op het rennerskwartier een uitdaging zal zijn.

Daarnaast speelt ook nog het volgende; Zoals velen van jullie weten is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor het overnachten op het rennerskwartier vanuit de Brandweer.

De vergunning verstrekkers zien het overnachten op het rennerskwartier als een tijdelijke camping en eisen dan ook dat wij de hiervoor van toepassing zijnde regels hanteren. Tijdens de verschillende besprekingen en in de vergunning heeft men hier dit jaar nog meer aandacht aan gegeven en wij staan dan ook onder grote druk om het e.e.a. goed te laten verlopen. De brandweer heeft aangegeven hier op vrijdag extra op te handhaven.

Wij kunnen deze twee uitdagingen alleen maar het hoofd bieden met hulp van alle deelnemers en moeten dan ook de volgende regels toepassen;

– Opstellen in de aangegeven vakken en de gemarkeerde tussenruimtes aanhouden.

– Kom met zo klein mogelijk voertuigen zodat we ruimte houden voor collega rijders en we de clusters aanhouden.

– Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers en instanties op.

– De auto of andere voertuigen elders parkeren wanneer dit door de brandweer of organisatie wordt aangegeven.

– Wanneer de clusters niet aangehouden worden zal de brandweer eisen dat deelnemers op een alternatieve locatie overnachten. De grote voertuigen zullen hier als eerste voor worden aangewezen.

Wij rekenen op een ieders medewerking zodat wij de Rockanje Classic Races voor jullie kunnen blijven organiseren op het enige echte Duin Circuit van Rockanje.

Stichting Historische Motorrace Rockanje

Het bestuur