contributie 2023

23 januari 2023

Op de JAL 2022 is besloten dat de contributie voor 2023 gelijk zou zijn als voor de coronacrisis namelijk:

Voor leden € 55,-- en voor leden die op 1-1-2023 80 jaar of ouder zijn € 1,--.

Voor begunstigers/donateurs is de bijdrage minimaal € 25,--.

Het  eenmalige inschrijvingsgeld voor nieuwe leden is vervallen.

Het inschrijfgeld per demo bedraagt voor een solomotor nog steeds € 15,-- en voor een tweede en derde motor € 10 per motor extra.

Het inschrijfgeld per demo bedraagt voor een zijspancombinatie € 20,--.

Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de demo bij de inschrijftafel te worden betaald.

Secretariaat HMV