Gastenboek

Iedereen is vrij om berichten te plaatsen, registratieprocedures etc. zijn niet vereist. Spam e.d. zal verwijderd worden.
IP-adres is na plaatsing bekend bij de webmaster.

HMV Gastenboek

Bericht toevoegen
*:
:
: *

* verplicht in te vullen
 

Naam Bericht
MichaelRab
E-mail
Nr: 1681
Geplaatst op: 02 maart 2015 - 01:14
xk1484 http://usacashadvancenetwork.com/#5004 online payday loans


Naam Bericht
MichaelRab
E-mail
Nr: 1680
Geplaatst op: 01 maart 2015 - 23:11
dj4181 http://usacashadvancenetwork.com/#3445 Payday Loans


Naam Bericht
MichaelRab
E-mail
Nr: 1679
Geplaatst op: 01 maart 2015 - 21:03
sg3305 http://usacashadvancenetwork.com/#2772 new york payday loans online


Naam Bericht
Dennis
E-mail
Nr: 1675
Geplaatst op: 01 maart 2015 - 13:11
Wij hebben een nieuwe website!

www.kuipers-racing.nl


Naam Bericht
Gordon Finch
E-mail
Nr: 1649
Geplaatst op: 27 februari 2015 - 15:44
In het statuut is aangegeven dat het mogelijk is om d.m.v. een volmacht te stemmen. Binnen de statuten is niet opgenomen dat er een maximum aan volmachten gehanteerd wordt. Er wordt hier in het gastenboek ook gerefereerd aan de Kieswet, echter geld dit voor officiële overheidsstemmingen, niet voor verenigingen.

"Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden, vast te stellen"

Ik heb begrepen dat om een precaire zaak gaat, welke er baat bij heeft dat zoveel mogelijk leden hun stem kunnen laten horen.


Naam Bericht
Gaatze Riemersma
E-mail
Nr: 1648
Geplaatst op: 27 februari 2015 - 15:29
Theo, jouw opmerking "einde discussie" irriteert mij een beetje.
Prima dat er discussie is, het is niet aan jou om die te beëindigen. Eindig dan met de opmerking dat je jouw deelname aan de discussie beëindigt.


Naam Bericht
R. Janssen
Nr: 1647
Geplaatst op: 27 februari 2015 - 15:08
Morgen alle stemmen tellen, ook alle volmachten. Dat is de meest eerlijke en netste manier. De mailing en de volmachten roepen niet op tot tegen stemmen maar tot stemmen. Er is aangegeven waarom wij denken dat het niet goed is, maat ik weet ook dat het bestuur (of een deel van het bestuur) op eenzelfde manier heeft gehandeld. (En ik denk op een minder nette manier.) Morgen weten we meer, en laat dan snel de rust weer wederkeren zodat we met zijn allen weer met onze mooie hobby bezig kunnen.


Naam Bericht
Peter
Nr: 1645
Geplaatst op: 27 februari 2015 - 13:58
En Theo het woord ronselen komt uit jou mond. Uit diverse mails wat we van leden hebben is de voorzitter aan het "verzamelen" geweest. Bij ons hebben de mensen zich gemeld voor een Stemformulier. Trouwens we hebben zowel voor als tegen stemmers. Gr. Peter


Naam Bericht
Peter
Nr: 1644
Geplaatst op: 27 februari 2015 - 13:54
Dan hoop ik dat de vergadering over de punten gaat en niet over wel dan niet volmacht. De statuten zijn duidelijk. Gr Peter


Naam Bericht
theo reijnen
E-mail
Nr: 1643
Geplaatst op: 27 februari 2015 - 13:30
Volgens andere juristen is het zo dat meer dan 2 volmachten het in zich heeft om een vergadering te manipuleren.

Alleen al fatsoenshalve zou ieder zich moeten beperken tot 2 volmachten, niet voor niets is in de kieswet deze beperking opgelegd.

Het via internet oproepen om volmacht te verstrekken is daarom verwerpelijk en kan leiden tot het beïnvloeden van de stemmingen. het gaat er niet om dat ik het bestuur al dan niet wil helpen maar het gaat er om dat zo eerlijk mogelijk middels een stemming wordt bepaald wat de marsroute is.

Het ronselen van volmachten is daartoe een volstrekt verkeerd en verwerpelijk middel.

Einde discussie, zie jullie op de vergadering.


Volgende